Dokumenty korporacyjne

 

Statut

Statut Getin Noble Bank S.A.


Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Regulamin Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A.


Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.


Regulamin Zarządu

Regulamin Zarządu Getin Noble Bank S.A.


Struktura organizacyjna Banku

Struktura organizacyjna


SKW

System Kontroli Wewnętrznej


Polityka informacyjna

Polityka informacyjna w zakresie komunikacji z inwestorami, mediami i klientami


Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Polityka wynagrodzeń została przyjęta uchwałą nr XXVII/29/05/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 29 maja 2020 r. Treść uchwały znajdziesz tutaj: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie