Dokumenty korporacyjne

 

Statut

Statut Getin Noble Bank S.A.


Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Regulamin Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A.


Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.


Regulamin Zarządu

Regulamin Zarządu Getin Noble Bank S.A.


Zasady Powoływania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej

Zasady Powoływania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.


Struktura organizacyjna Banku

Struktura organizacyjna


SKW

System Kontroli Wewnętrznej


Polityka informacyjna

Polityka informacyjna w zakresie komunikacji z inwestorami, mediami i klientami


Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Polityka wynagrodzeń została przyjęta uchwałą nr XXVII/29/05/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 29 maja 2020 r. Treść uchwały znajdziesz tutaj: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie


Informacja o realizacji strategii podatkowej

Informacja o realizacji strategii podatkowej 2020 r.

Informacja o realizacji strategii podatkowej 2021 r.

Informacja o realizacji strategii podatkowej 2022 r.


Wyciąg z Polityki zarządzania naruszeniami norm etycznych oraz konfliktami interesów

Wyciąg z Polityki zarządzania naruszeniami norm etycznych oraz konfliktami interesów w Grupie Kapitałowej Getin Noble Bank SA

Oświadczenia

Oświadczenie o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Oświadczenia o ładzie

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 r.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 r.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2019 r.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2018 r.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2017 r.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 r.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 r.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 r.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 r.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 r.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2011 r.


Raporty EBI

Raport bieżący EBI (kandydatura na członka Rady Nadzorczej)

Raport bieżący EBI (kandydatury na członków Rady Nadzorczej)

Raport bieżący EBI (stanowisko ws. stosowania zasad ładu korporacyjnego)


Niezależność członków Rady Nadzorczej

Oświadczenie ws. niezależności członka Rady Nadzorczej (od 02.01.2017 r.)

Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. niezależności członków (od 13.07.2015 r.)

Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. niezależności członków (od 01.01.2015 r.)

Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. niezależności członków

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Getin Noble Bank 2012 - 2014

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Getin Noble Bank 2011 - 2013