Osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce wraz z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym stworzyło Bank BFG S.A (obecnie VeloBank S.A.), który przejął działalność Getin Noble Bank S.A. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bfg.pl.

 

Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, należącym do grona dziesięciu największych w Polsce pod względem sumy bilansowej. Swoją ofertę kieruje do Klientów indywidualnych, segmentu małych i średnich firm, samorządów, wspólnot mieszkaniowych. Bank dysponuje siecią blisko 300 oddziałów własnych i placówek franczyzowych. Klienci Banku mogą także korzystać z nowoczesnej bankowości internetowej i mobilnej. Bank regularnie zajmuje czołowe pozycje w najważniejszych rankingach oceniających jakość obsługi Klientów detalicznych: Przyjazny Bank Newsweeka, Złoty Bankier oraz Instytucja Roku.

 

Historia spółki

Historia Getin Noble Banku sięga 2004 roku. Wtedy to, w wyniku przekształcenia należącego do Getin Holding Górnośląskiego Banku Gospodarczego powstał Getin Bank. W grudniu tego samego roku Getin Bank przejął Bank Przemysłowy w Łodzi.

Rok później zakończona została transakcja zakupu Wschodniego Banku Cukrownictwa przez Getin Holding. W marcu 2006 oddziały Wschodniego Banku Cukrownictwa zostały włączone do sieci sprzedaży Getin Banku, natomiast licencja bankowa oraz kapitały spółki posłużyły jako podstawa do stworzenia Noble Banku, pierwszej instytucji finansowej w Polsce od początku dedykowanej usługom Private Banking.

W 2009 roku została podjęta strategiczna decyzja o fuzji dwóch banków należących do grupy kapitałowej kontrolowanej przez Leszka Czarneckiego. Zgodnie z filozofią grupy, celem fuzji było m.in. ograniczenie kosztów finansowania obu banków oraz pełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów. Za kluczową należy na pewno uznać podjętą w owym czasie decyzję o zachowaniu odrębności obu bardzo rozpoznawalnych marek oraz struktur: Getin Banku i Noble Banku. Jak to miało miejsce wcześniej, Getin Bank reprezentuje pion bankowości detalicznej, natomiast produkty i usługi pod marką Noble Bank przeznaczone są dla najzamożniejszych klientów.

Powstały w styczniu 2010 roku Getin Noble Bank od razu znalazł się w gronie dziesięciu największych banków w Polsce. 1 czerwca 2012 r. nastąpiło prawne połączenie Get Bank S.A. oraz Getin Noble Bank S.A.

 

Kodeks etyki

Zapraszamy do zapoznania się z Kodeksem etyki Pracowników naszego Banku. Przyjęte w nim zasady postępowania określają sposób kształtowania relacji między naszymi Pracownikami, między Pracownikami i Klientami, a także prowadzenia przez nasz Bank działalności biznesowej.

Kodeks jest uzupełnieniem naszej kultury organizacyjnej oraz narzędziem wspierającym upowszechnianie wartości, według których chcemy postępować. Wraz z nim obowiązuje w Getin Banku Kodeks etyki bankowej, opracowany przez Związek Banków Polskich.

Pobierz kodeks