10.11.2021
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych