29.04.2022
W I kwartale 2022 roku Grupa Getin Noble Bank wypracowała zysk netto w wysokości 18,6 mln zł. To już trzeci kwartał od rozpoczęcia działań naprawczych zakończony przez bank z wynikiem pozytywnym. Osiągnięty zysk jest efektem skutecznej realizacji działań zmierzających do odbudowy aktywności biznesowej w strategicznych segmentach rynku, wysokiej dyscypliny kosztowej, kontroli ryzyka kredytowego oraz poprawy sytuacji makroekonomicznej.
10.11.2021
W III kwartale 2021 roku Grupa Getin Noble Bank wypracowała zysk netto w wysokości 11,2 mln zł. To drugi kwartał z rzędu, w którym bank osiągnął dodatni wynik finansowy. Osiągnięty zysk jest efektem skutecznej realizacji działań zmierzających do odbudowy aktywności biznesowej w strategicznych segmentach rynku, wysokiej dyscypliny kosztowej oraz kontroli ryzyka kredytowego.