30.09.2022
W procesie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. (GNB) kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank S.A., jednak sytuacja kredytobiorców mających hipoteczne kredyty walutowe w zakresie ich obsługi nie ulega zmianie: należy je spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków...
30.09.2022
Działalność Getin Noble Bank S.A. (GNB) w dniu 3 października 2022 r. zostanie przeniesiona do Banku BFG S.A., którego właścicielem od 3 października będzie obok Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) także System Ochrony Banków Komercyjnych S.A. (SOBK), utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce (Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A.).
29.04.2022
W I kwartale 2022 roku Grupa Getin Noble Bank wypracowała zysk netto w wysokości 18,6 mln zł. To już trzeci kwartał od rozpoczęcia działań naprawczych zakończony przez bank z wynikiem pozytywnym. Osiągnięty zysk jest efektem skutecznej realizacji działań zmierzających do odbudowy aktywności biznesowej w strategicznych segmentach rynku, wysokiej dyscypliny kosztowej, kontroli ryzyka kredytowego oraz poprawy sytuacji makroekonomicznej.