10.11.2021
W III kwartale 2021 roku Grupa Getin Noble Bank wypracowała zysk netto w wysokości 11,2 mln zł. To drugi kwartał z rzędu, w którym bank osiągnął dodatni wynik finansowy. Osiągnięty zysk jest efektem skutecznej realizacji działań zmierzających do odbudowy aktywności biznesowej w strategicznych segmentach rynku, wysokiej dyscypliny kosztowej oraz kontroli ryzyka kredytowego.
20.08.2021
W II kwartale 2021 roku Grupa Getin Noble Bank wypracowała zysk netto w wysokości 3,5 mln zł. Nadrzędnym celem banku pozostaje dalsza odbudowa aktywności biznesowej i poprawa rentowności przy minimalizacji negatywnych skutków pandemii i utrzymaniu wysokiej jakości obsługi. Kluczowym elementem realizowanych działań jest intensyfikacja transformacji cyfrowej w głównych liniach biznesowych.
17.05.2021
Getin Noble Bank z kolejnym wyróżnieniem dla dobrego pracodawcy: Bank po raz trzeci zdobył nagrodę Best Quality Employer. W tegorocznej edycji organizatorzy szczególnie docenili działania rozwojowe podjęte przez Bank oraz budowanie angażującego środowiska pracy.