Obligacje wyemitowane przez Getin Noble Bank S.A zostały umorzone na mocy decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Publiczny program emisji obligacji - programy zrealizowane

Publiczny program emisji obligacji podporządkowanych - programy zrealizowane