Polityka informacyjna Getin Noble Bank S.A.

 

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. (wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku)

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. (wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku)

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. (wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku) 

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku)

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. (wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku)

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. (wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku)

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. (wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku)

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. (wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku)

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. (wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku)

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. (wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku)

Adekwatność Kapitałowa i Zarządzanie Ryzykiem w Getin Noble Bank SA (wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku)

Adekwatność Kapitałowa i Zarządzanie Ryzykiem w Getin Noble Bank SA (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku)

Adekwatność Kapitałowa i Zarządzanie Ryzykiem w Get Bank SA (wg. stanu na dzien 31 grudnia 2011 roku)

Adekwatność Kapitałowa i Zarządzanie Ryzykiem w Get Bank SA ( dawnej Allianz Bank Polska S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku)