Nagrody

Witamy w Banku
z najlepszą jakością obsługi!

Dziękujemy za przyznanie drugi rok z rzędu tytułu "Złoty Bank" za najlepszą wielokanałową jakość obsługi.

Raporty
Raport

Raport bieżący nr 11/2021

Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych za I kwartał 2021 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Nagrody
Raporty
Prezentacja inwestorska
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
10.09
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
14.06.2021 17:00
GNB
0,2050 PLN
2,60 %
14.06.2021 17:10
sWIG80
21045,4700 PLN
0,63 %