Komunikat
Komunikat

Nowy bank, w którym bezpieczeństwo środków Klientów jest najważniejsze

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych za 2021 r. oraz za I kwartał 2022 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Komunikat
Prezentacja inwestorska
Raport niefinansowy