Raporty
Raport

Raport bieżący nr 2/2020

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych
za III kwartał 2019 r.

Wydarzenia
Kalendarium wydarzeń

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

29.11.2019 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Raporty
Prezentacja inwestorska
Wydarzenia
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
21.11
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
28.01.2020 11:24
GNB
0,3140 PLN
1,29 %
28.01.2020 14:33
mWIG40
4019,91 PLN
-0,10 %