Raporty
Raport

Raport bieżący nr 7/2020

Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących czynników wpływających na sytuację finansową Banku

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych
za IV kwartał 2019 r.

Wydarzenia
Kalendarium wydarzeń

Planowany termin publikacji raportu rocznego za 2019 r.

03.04.2020 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Raporty
Prezentacja inwestorska
Wydarzenia
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
03.04
Planowany termin publikacji raportu rocznego za 2019 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
03.04.2020 17:04
GNB
0,2290 PLN
-0,65 %
03.04.2020 17:15
mWIG40
2860,32 PLN
0,03 %