Nagrody

Witamy w Banku
z najlepszą jakością obsługi!

Dziękujemy za przyznanie drugi rok z rzędu tytułu "Złoty Bank" za najlepszą wielokanałową jakość obsługi.

Raporty
Raport

Raport bieżący nr 16/2021

Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch oraz utrzymanie na liście obserwacyjnej

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych za I kwartał 2021 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Nagrody
Raporty
Prezentacja inwestorska
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
10.09
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
05.08.2021 15:32
GNB
0,1824 PLN
0,11 %
05.08.2021 15:45
sWIG80
20828,7300 PLN
0,04 %