Nagrody

Witamy w Banku
z najlepszą jakością obsługi!

Dziękujemy za przyznanie drugi rok z rzędu tytułu "Złoty Bank" za najlepszą wielokanałową jakość obsługi.

Raporty
Raport

Raport bieżący nr 10/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych za 2020 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Nagrody
Raporty
Prezentacja inwestorska
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
14.05
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
06.05.2021 16:49
GNB
0,1660 PLN
-2,35 %
06.05.2021 17:15
sWIG80
19677,5200 PLN
-0,23 %