Raporty
Raport

Raport bieżący nr 34/2020

Sekurytyzacja syntetyczna portfela kredytów hipotecznych CHF

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych za III kwartał 2020 r.

Wydarzenia
Kalendarium wydarzeń

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.

13.11.2020 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Raporty
Prezentacja inwestorska
Wydarzenia
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
13.11
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
27.11.2020 16:49
GNB
0,2035 PLN
1,50 %
27.11.2020 17:15
sWIG80
15000,0200 PLN
0,35 %