Raporty
Raport

Raport bieżący nr 22/2020

Rezygnacja Członka Zarządu Banku

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych po I półroczu 2020 r.

Wydarzenia
Kalendarium wydarzeń

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 r.

11.09.2020 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Raporty
Prezentacja inwestorska
Wydarzenia
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
11.09
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
23.09.2020 11:53
GNB
0,2045 PLN
2,45 %
23.09.2020 12:09
mWIG80
14078,39 PLN
-0,89 %