Raporty
Raport

Raport bieżący nr 59/2019

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych
za I półrocze 2019 r.

Wydarzenia
Kalendarium wydarzeń

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

29.11.2019 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Raporty
Prezentacja inwestorska
Wydarzenia
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
21.11
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
21.11.2019 15:22
GNB
0,3155 PLN
-10,37 %
21.11.2019 17:15
mWIG40
3715,08 PLN
-0,92 %