Raporty
Raport

Raport bieżący nr 57/2019

Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych

 

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych
za I półrocze 2019 r.

Wydarzenia
Kalendarium wydarzeń

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

29.11.2019 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Raporty
Prezentacja inwestorska
Wydarzenia
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
29.11
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
15.11.2019 15:29
GNB
0,3095 PLN
-0,16 %
15.11.2019 17:15
mWIG40
3746,86 PLN
-0,06 %