Raporty
Raport

Raport bieżący nr 1/2021

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A.

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych za III kwartał 2020 r.

Wydarzenia
Kalendarium wydarzeń

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.

13.11.2020 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Raporty
Prezentacja inwestorska
Wydarzenia
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
13.11
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
28.01.2021 12:56
GNB
0,1820 PLN
1,11 %
28.01.2021 12:57
sWIG80
16745,0500 PLN
-0,10 %