Raporty
Raport

Raport bieżący nr 10/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych za 2020 r.

Wydarzenia
Kalendarium wydarzeń

Planowany termin publikacji raportu za I kwartał 2021 r.

14.05.2021 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Raporty
Prezentacja inwestorska
Wydarzenia
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
14.05
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
16.04.2021 17:00
GNB
0,1752 PLN
-0,90 %
16.04.2021 17:15
sWIG80
19361,2800 PLN
0,41 %