Raporty
Raport

Raport bieżący nr 18/2020

Powołanie Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A.

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych
za I kwartał 2020 r.

Wydarzenia
Kalendarium wydarzeń

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.

22.05.2020 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Raporty
Prezentacja inwestorska
Wydarzenia
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
11.09
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
03.07.2020 17:02
GNB
0,2700 PLN
2,47 %
03.07.2020 17:15
mWIG40
3609,99 PLN
0,40 %