Raporty
Raport

Raport bieżący nr 8/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A.

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych za 2020 r.

Wydarzenia
Kalendarium wydarzeń

Planowany termin publikacji raportu za I kwartał 2021 r.

14.05.2021 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Raporty
Prezentacja inwestorska
Wydarzenia
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
14.05
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
09.04.2021 17:00
GNB
0,1770 PLN
0,34 %
09.04.2021 17:15
sWIG80
19250,5700 PLN
0,29 %