Raporty
Raport

Raport bieżący nr 41/2019

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych
za I kwartał 2019 r.

Wydarzenia
Kalendarium wydarzeń

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

27.09.2019 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Raporty
Prezentacja inwestorska
Wydarzenia
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
27.09
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
23.07.2019 10:08
GNB
0,4985 PLN
0,10 %
23.07.2019 10:36
mWIG40
4039,02 PLN
-0,30 %