Raporty
Raport

Raport bieżący nr 6/2021

Rezygnacja Członka Zarządu Banku

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych za III kwartał 2020 r.

Wydarzenia
Kalendarium wydarzeń

Planowany termin publikacji raportu rocznego za 2020 r.

19.03.2021 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Raporty
Prezentacja inwestorska
Wydarzenia
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
19.03
Planowany termin publikacji raportu rocznego za 2020 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
08.03.2021 17:00
GNB
0,1822 PLN
2,36 %
08.03.2021 17:15
sWIG80
17879,6400 PLN
0,74 %