Nagrody

Witamy w banku
z najlepszą jakością obsługi!

W rankingu Złoty Bankier 2022 zajęliśmy 2. miejsce w kategorii „Złoty Bank - najlepsza wielokanałowa jakość obsługi” oraz 3. miejsce w kategorii „Kredyt gotówkowy”

Raporty
Raport

Raport bieżący nr 20/2022

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych za 2021 r. oraz za I kwartał 2022 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Nagrody
Raporty
Prezentacja inwestorska
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
23.09
Planowana publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
01.07.2022 17:01
GNB
0,1760 PLN
-1,90 %
01.07.2022 17:15
sWIG80
17365,3500 PLN
0,47 %