Raporty
Raport

Raport bieżący nr 16/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych
za I kwartał 2020 r.

Wydarzenia
Kalendarium wydarzeń

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.

22.05.2020 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Raporty
Prezentacja inwestorska
Wydarzenia
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
11.09
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
14.04.2020 12:00
GNB
0,2275 PLN
-0,87 %
14.04.2020 12:06
mWIG40
3189,94 PLN
3,20 %