Raporty
Raport

Raport bieżący nr 48/2019

Decyzja o zakończeniu działań mających na celu pozyskanie inwestora finansowego

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych
za I kwartał 2019 r.

Wydarzenia
Kalendarium wydarzeń

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

27.09.2019 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Raporty
Prezentacja inwestorska
Wydarzenia
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
27.09
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
14.08.2019 17:00
GNB
0,4235 PLN
0,83 %
16.08.2019 17:15
mWIG40
3756,24 PLN
-0,97 %