Raporty
Raport

Raport bieżący nr 5/2020

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Banku

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych
za III kwartał 2019 r.

Wydarzenia
Kalendarium wydarzeń

Planowany termin publikacji raportu rocznego za 2019 r.

03.04.2020 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Raporty
Prezentacja inwestorska
Wydarzenia
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
03.04
Planowany termin publikacji raportu rocznego za 2019 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
27.02.2020 15:28
GNB
0,2700 PLN
-6,90 %
27.02.2020 17:15
mWIG40
3686,78 PLN
-3,15 %