Raporty
Raport

Raport bieżący nr 41/2019

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych
za I kwartał 2019 r.

Wydarzenia
Kalendarium wydarzeń

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

27.09.2019 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Raporty
Prezentacja inwestorska
Wydarzenia
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
27.09
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
16.07.2019 14:44
GNB
0,4955 PLN
0,51 %
16.07.2019 14:48
mWIG40
4073,88 PLN
-0,85 %