Najlepsza jakość obsługi w Polsce

Strona główna - Getin Noble Bank

Nagrody

Witamy w Banku
z najlepszą jakością obsługi!

Dziękujemy za przyznanie drugi rok z rzędu tytułu "Złoty Bank" za najlepszą wielokanałową jakość obsługi.

Raporty
Raport

Raport bieżący nr 10/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych za 2020 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Nagrody
Raporty
Prezentacja inwestorska
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
14.05
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
12.05.2021 10:08
GNB
0,1808 PLN
-0,66 %
12.05.2021 10:09
sWIG80
20057,8500 PLN
0,24 %