Raporty
Raport

Raport bieżący nr 31/2020

 Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych po I półroczu 2020 r.

Wydarzenia
Kalendarium wydarzeń

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.

20.11.2020 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Raporty
Prezentacja inwestorska
Wydarzenia
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
20.11
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
30.10.2020 17:00
GNB
0,1616 PLN
-1,46 %
30.10.2020 17:15
sWIG80
12896,70 PLN
-0,79 %