Akcje Getin Noble Bank S.A zostały umorzone na mocy decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Akcjonariusze Getin Noble Bank S.A. posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu:

Stan na dzień 27.07.2021 r.

Kapitał zakładowy: 2 851 630 418,91 zł
Liczba akcji: 1.044.553.267

 

Akcjonariusze Liczba posiadanych akcji %
LC Corp BV 499 731 696 47,84%
Pan dr Leszek Czarnecki 88 208 870 8,44%
Getin Holding 66 771 592 6,39%