29.11.2021
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych na poziomie skonsolidowanym
10.11.2021
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych