Raport bieżący nr 24/2021

10.11.2021

Przewidywania w przedmiocie wpływu decyzji Rady Polityki Pieniężnej na wyniki finansowe Banku

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") niniejszym informuje o przewidywanym wpływie decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyżkach stóp procentowych z dnia 6 października i 3 listopada 2021 r. ("Decyzje RPP") na jego wyniki finansowe.

Na dzień niniejszego raportu, na podstawie przyjętych założeń biznesowych i dokonanych obliczeń Bank szacuje, że Decyzje RPP o podwyżkach stóp procentowych w łącznej wysokości 115 pkt bazowych będą mieć pozytywny wpływ na jego wynik odsetkowy w przedziale 140 - 170 mln zł w okresie kolejnych dwunastu miesięcy.

Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, a jego rzeczywista skala będzie uzależniona od realizacji założeń biznesowych i możliwych zmian w strukturze bilansu.

Zarówno podane wyliczenia, jak i założenia mogą ulec zmianie.
    
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).