Raport bieżący nr 2/2022

12.02.2022

Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego w ramach filara II (P2G)

Getin Noble Bank S.A. informuje, że w dniu 11 lutego 2022 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") zalecenie utrzymywania zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego na poziomie 3,57 p.p. w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych („P2G”).

Na powyższą wartość składa się 3% podstawowego narzutu kapitałowego zalecanego w ramach filara II oraz 0,57% uzupełniającego narzutu kapitałowego zalecanego w ramach filara II.

Zalecenie powinno zostać zrealizowane ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 575/2013 (TCR), powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe oraz o wymóg połączonego bufora, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym. Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier I.

Zalecenie P2G obowiązuje Bank od momentu otrzymania informacji od KNF.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).