Raport bieżący nr 25/2021

10.11.2021

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") decyzję obejmującą nakaz utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 1,36 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013.

Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,02 p.p.) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,76 p.p.).

Dotychczas, zgodnie z raportem bieżącym nr 35/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r., przedmiotowy wymóg - w ujęciu jednostkowym - kształtował się na analogicznym poziomie tj. 1,36 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).