Raport bieżący nr 21/2022

15.07.2022

Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 2 maja 2022 r. Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 15 lipca 2022 r. agencja Fitch Ratings ("Agencja") opublikowała informację w sprawie ratingu Banku.

Agencja w komunikacie poinformowała o utrzymaniu wszystkich dotychczasowych ocen ratingowych Banku na niezmienionym poziomie tj. dla:

  1. oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (IDR)) na poziomie: CCC
  2. oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating) na poziomie: B (pol)
  3. oceny krótkookresowej (Short-Term Issuer Default Rating (IDR)) na poziomie: C
  4. oceny krótkookresowej w skali krajowej (National Short-Term Rating) na poziomie: B (pol)
  5. oceny indywidualnej VR (Viability Rating) na poziomie: f
  6. oceny rządowego wsparcia (Government Support Rating (GSR)) na poziomie: no support

Agencja w komunikacie poinformowała również o pozostawieniu pierwszych czterech ocen na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany (tzw. Rating Watch Evolving)

Szczegółowe informacje dotyczące ratingu Banku dostępne są na stronie www.fitchratings.com

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne