Raport bieżący nr 23/2022

09.09.2022

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. Getin Noble Bank S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.

Termin opublikowania raportu okresowego został przesunięty z dnia 23 września 2022 r. na dzień 30 września 2022 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.