29.10.2020
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku oraz projektów uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte