02.12.2020
Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych
29.10.2020
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku oraz projektów uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte