02.12.2020
Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych