Raport bieżący nr 7/2022

19.04.2022

Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji

Getin Noble Bank S.A. informuje, że otrzymał informację od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wysokości składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2022 rok.

Składka wynosi 37 332 489,05 zł PLN i uwzględnia korektę składki za lata 2020 i 2021.

Cała powyższa kwota zostanie ujęta w wynikach pierwszego kwartału 2022 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).