Raport bieżący nr 58/2019

18.11.2019

Utworzenie rezerwy na zwroty prowizji za udzielenie kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie

Getin Noble Bank S.A. informuje, że w dniu 18 listopada 2019 r. podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na zwroty prowizji za udzielenie kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie.

Rezerwa w łącznej kwocie 24,6 mln zł brutto pomniejszy wynik finansowy w ujęciu skonsolidowanym i jednostkowym w sposób następujący:

  • pomniejszy wynik odsetkowy o łączną kwotę 12,0 mln zł oraz
  • powiększy pozostałe koszty operacyjne o kwotę 12,6 mln zł.

Przedmiotowa rezerwa została utworzona w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 r., w sprawie C-383/18, dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR