Raport bieżący nr 55/2019

23.10.2019

Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody's

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 14 maja 2019 r. Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 23 października 2019 r. agencja ratingowa Moody's Investors Service ("Agencja") opublikowała informację w sprawie ratingu Banku.

Agencja w komunikacie poinformowała o utrzymaniu wszystkich dotychczasowych ocen ratingowych Banku na niezmienionym poziomie tj. dla:

  • Długookresowego ratingu depozytów (LT Bank Deposits) na poziomie: Caa1
  • Długookresowej oceny ryzyka kontrahenta (LT Counterparty Risk Assessment) na poziomie: B2 (cr)
  • Oceny indywidualnej (Baseline Credit Assessment - BCA) na poziomie: ca
  • Skorygowanej oceny indywidualnej (Adjusted Baseline Credit Assessment) na poziomie: ca
  • Krótkoterminowej oceny ryzyka kontrahenta (ST Counterparty Risk Assessment) na poziomie: Not Prime (cr)
  • Krótkoterminowego ratingu depozytów (ST Bank Deposits) na poziomie: Not Prime

Agencja poinformowała również o zmianie perspektywy długookresowego ratingu depozytów (LT Bank Deposits) na negatywną. Dotychczas przedmiotowa ocena była umieszczona na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

Szczegółowe informacje dotyczące ratingu Banku dostępne są na stronie www.moodys.com

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne