Raport bieżący nr 54/2019

15.10.2019

Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 15 maja 2019 r. Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 15 października 2019 r. agencja Fitch Ratings ("Agencja") opublikowała informację w sprawie ratingu Banku.

Agencja w komunikacie poinformowała o utrzymaniu wszystkich dotychczasowych ocen ratingowych Banku na niezmienionym poziomie tj. dla:

  • oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (IDR)) na poziomie: B-
  • oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating) na poziomie: BB-(pol)
  • oceny indywidualnej VR (Viability Rating) na poziomie: b-
  • oceny krótkookresowej (Short-Term Issuer Default Rating (IDR)) na poziomie: B
  • oceny wsparcia (Support Rating) na poziomie” „5”
  • minimalnej oceny wsparcia (Support Rating Floor) na poziomie: „No Floor”

Agencja poinformowała również o utrzymaniu dotychczasowej perspektywy dla oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (IDR)) oraz oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating). Perspektywa dla każdej z ocen pozostaje negatywna.

Agencja przydzieliła również dodatkową ocenę krótkoterminową w skali krajowej (National Short-Term Rating) na poziomie: B(pol)

Szczegółowe informacje dotyczące ratingu Banku dostępne są na stronie www.fitchratings.com

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.