Raport bieżący nr 52/2019

03.10.2019

Uzyskanie zwolnienia w zakresie utrzymywania części rezerwy obowiązkowej

Getin Noble Bank S.A. („Bank”) zawiadamia, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu w dniu 26 września 2019 r. przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego uchwały w sprawie zwolnienia Banku z obowiązku utrzymywania 55% wymaganej rezerwy obowiązkowej.

Powyższe zwolnienie obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Podstawą prawną dla powyższej decyzji jest art. 39 ust. 3 Ustawy o Narodowym Banku Polskim.

O poprzednim zwolnieniu za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Bank informował raportem bieżącym nr 88/2018 z dnia 4 października 2018 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.