Raport bieżący nr 5/2022

08.04.2022

Uzyskanie zwolnienia w zakresie utrzymywania części rezerwy obowiązkowej

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") zawiadamia, że dziś powziął informację o podjęciu w dniu 7 kwietnia 2022 r. przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego uchwały w sprawie zwolnienia Banku z obowiązku utrzymywania 55% wymaganej rezerwy obowiązkowej.

Powyższe zwolnienie obowiązywać będzie od dnia 7 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Podstawą prawną dla powyższej decyzji jest art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

O poprzednich zwolnieniach Bank informował raportami bieżącymi nr 12/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., nr 88/2018 z dnia 4 października 2018 r. oraz nr 52/2019 z dnia 3 października 2019 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.