Raport bieżący nr 32/2020

02.11.2020

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. Getin Noble Bank S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2020 r.

Termin opublikowania raportu okresowego został przesunięty z dnia 20 listopada 2020 r. na dzień 13 listopada 2020 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.