Raport bieżący nr 1/2020

10.01.2020

Decyzja o uruchomieniu zatwierdzonego przez KNF Grupowego Planu Naprawy

Getin Noble Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Banku podjął decyzję o uruchomieniu zatwierdzonego w dniu 9 stycznia 2020 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego („Komisja”) Planu Naprawy Grupy Getin Noble Banku S.A. („Grupowy Plan Naprawy”), który zastępuje dotychczas realizowany przez Emitenta „Plan trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank S.A. na lata 2017 - 2021 AKTUALIZACJA Programu Postępowania Naprawczego na lata 2016 - 2019".

Działania naprawcze podejmowane przez Bank w związku z uruchomieniem Grupowego Planu Naprawy mają na celu odbudowę efektywności finansowej Banku, jego rozwój organiczny i powrót na ścieżkę trwałej rentowności. Ponadto, Bank wskazuje, że uwzględniając zmieniające się warunki rynkowe będzie podejmował odpowiednie działania zwiększające poziom współczynników kapitałowych.

Bank zakłada, że działania naprawcze realizowane w ramach Grupowego Planu Naprawy mające zapewnić powrót do trwałej rentowności oraz osiągnięcie wymaganych poziomów współczynników kapitałowych będą prowadzone do końca 2024 roku.

Niezależnie od powyższego Bank nie wyklucza możliwości podjęcia w przyszłości działań w zakresie pozyskania zewnętrznego kapitału.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne