Raport bieżący 16/2021

30.07.2021

Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch oraz utrzymanie na liście obserwacyjnej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 30 lipca 2021 r. agencja Fitch Ratings ("Agencja") opublikowała informację w sprawie ratingu Banku.

Agencja w komunikacie poinformowała o utrzymaniu wszystkich dotychczasowych ocen ratingowych Banku na niezmienionym poziomie, tj. dla:

 • oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (LT IDR)) na poziomie: CCC
 • oceny krótkookresowej (Short-Term Issuer Default Rating _ST IDR)) na poziomie: C
 • oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating) na poziomie: B (pol)
 • oceny krótkookresowej w skali krajowej (National Short-Term Rating) na poziomie: B (pol)
 • oceny indywidualnej VR (Viability Rating) na poziomie: ccc
 • oceny wsparcia (Support Rating) na poziomie: 5
 • minimalnej oceny wsparcia (Support Rating Floor) na poziomie: No Floor

Agencja w komunikacie poinformowała również o utrzymaniu na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (tzw. Rating Watch Negative) ratingów:

 • oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (IDR))
 • oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating)
 • oceny krótkookresowej w skali krajowej (National Short-Term Rating)
 • oceny indywidualnej VR (Viability Rating)

Szczegółowe informacje dotyczące ratingu Banku dostępne są na stronie www.fitchratings.com.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.