Informacja dla kredytobiorców posiadających kredyty indeksowane lub denominowane do walut obcych

30.09.2022

W procesie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. (GNB) kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank S.A., jednak sytuacja kredytobiorców mających hipoteczne kredyty walutowe w zakresie ich obsługi nie ulega zmianie: należy je spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków. Polecenia przelewu z przeniesionych rachunków bankowych będą dalej realizowane, a klienci posiadający kredyty hipoteczne w walutach obcych będą obsługiwani bez zmian. Rachunki posiadaczy hipotecznych kredytów walutowych w GNB zostaną przeniesione do Banku BFG S.A., tak jak wszystkie rachunki klientów GNB.

Więcej informacji o przymusowej restrukturyzacji można znaleźć na stronie www.bfg.pl