Pierwszy kwartał 2019 roku był okresem powrotu Getin Noble Banku na ścieżkę wzrostu sprzedaży w kluczowych liniach biznesowych. Akwizycja nowych rachunków oraz sprzedaż kredytów gotówkowych osiągnęły poziomy najwyższe od 2016 roku. Bank kontynuował również proces odbudowy poziomów sprzedaży produktów inwestycyjnych oraz kart kredytowych. Na koniec marca 2019 roku Bank odnotował skonsolidowany wynik netto na poziomie -157,7 mln złotych. Jego głównym determinantem były wysokie koszty odsetkowe, będące następstwem niezależnych od banku wydarzeń rynkowych z IV kwartału ubiegłego roku oraz koszt składek na BFG (79 mln złotych). W I kwartale istotnemu obniżeniu uległ poziom odpisów aktualizujących, który w porównaniu do poprzedniego kwartału był niższy o blisko 63%, osiągając poziom 100,2 mln zł

„Wynik minionego kwartału znalazł się pod presją wysokich kosztów odsetkowych, które były następstwem niezależnych od Banku wydarzeń z IV kwartału ubiegłego roku. Już w marcu br. udało nam  powrócić na ścieżkę obniżania kosztu depozytów, co obecnie jest naszym strategicznym priorytetem. Naszym celem pozostaje jak najszybszy i zarazem bezpieczny powrót do poziomu kosztów odsetkowych z III kwartału ubiegłego roku.” – powiedział  Artur Klimczak, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Mimo intensywnych działań związanych z odbudową bazy depozytowej.

"I kwartał był okresem intensyfikacji działań sprzedażowych w kluczowych liniach biznesowych. Akwizycja nowych rachunków oraz sprzedaż kredytów gotówkowych osiągnęły poziomy najwyższe od wdrożenia Planu Trwałej Poprawy Rentowności. Zwiększyliśmy również sprzedaż produktów inwestycyjnych oraz linii i kart kredytowych. Ponadto w ostatnich dniach poszerzyliśmy naszą ofertę w segmencie bancassurance o ubezpieczenia podróżne” – dodał. 

Realizowany przez Bank model biznesowy zakłada budowanie długotrwałych relacji z Klientami i oferowanie im produktów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Od kilku kwartałów flagowym produktem, stanowiącym fundament budowania relacji, pozostaje Konto Proste Zasady. Jego sprzedaż w I kwartale 2019 roku osiągnęła poziom 45 tys., co oznacza 37% wzrost w ujęciu kwartalnym. Istotny wpływ na sukces akwizycyjny ma wdrożony Program Poleceń, który pozwala na pozyskanie aktywnych i lojalnych Klientów.

Bank systematycznie zwiększa efektywność biznesową i możliwości przychodowe głównych linii biznesowych. W I kwartale Bank zwiększył sprzedaż kredytów detalicznych w ujęciu kwartalnym o 5,6%, osiągając poziom 0,56 mld złotych. Oprócz zwiększenia wolumenów, Bank nadal koncentrował się na dalszej poprawie profilu ryzyka nowej sprzedaży rozwijając ofertę kredytów pre-approved oraz znacznie zwiększając sprzedaż w kanałach własnych charakteryzujących się istotnie lepszym profilem ryzyka. W efekcie ww. działań w pierwszych miesiącach 2019 roku sprzedaż kredytów gotówkowych osiągnęła najwyższy od 2016 roku poziom. Dodatkowo, wartość sprzedaży kredytów samochodowych wyniosła ponad 0,44 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 26,5% w ujęciu kwartalnym. 

Bank cały czas intensyfikuje działania związane z szeroko rozumianą poprawą jakości obsługi i systematycznie spotyka się z uznaniem niezależnych ekspertów branżowych. Niedawno, nasza bankowość prywatna doceniona została za jakość produktów oraz wysoki poziom obsługi plasując się na szczycie elitarnego grona najlepszych banków według miesięcznika Forbes w segmencie private banking. Po raz trzeci z rzędu Bank znalazł się również na podium w prestiżowym rankingu „Złoty Bankier” w kategorii „najlepsza wielokanałowa jakość obsługi”. To najważniejsza nagroda na rynku bankowym, przyznawana m.in. przez Klientów. Nagradzane są tu banki, które w swojej działalności stawiają na najlepsze praktyki rynkowe oraz innowacyjne produkty i usługi. Bank został również wyróżniony w kategorii „Bezpieczny bank – najlepsze praktyki”.

Bank stale realizuje działania w obszarze zarządzania jakością portfela poprzez systematyczne dostosowywanie modelu ryzyka kredytowego zgodnie z dobrymi praktykami rynkowymi. Na koniec marca 2019 roku koszt ryzyka wyniósł 1,3% co oznacza stabilizację na poziomie poprzedniego roku. Na koniec marca 2019 roku wskaźniki kapitałowe Banku były powyżej europejskich norm określonych przez art. 92 Rozporządzenia CRR - skonsolidowany współczynnik CAR wynosił 10,9%, a CET1 8,7%.