15.05.2015
W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa kapitałowa Getin Noble Banku wypracowała 128,6 mln PLN zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. W ciągu trzech pierwszych miesięcy roku, Bank znacząco obniżył koszt finansowania, mimo aprecjacji CHF oraz istotnego wzrostu bazy depozytowej. Na koniec marca br. suma bilansowa Banku wynosiła 72,0 mld PLN.