In consequence of the resolution of Getin Noble Bank S.A., initiated on September 30, 2022, the entity's bonds were written off pursuant to the decision of the Bank Guarantee Fund.

Prospekt emisyjny

 

PP6

 

Prospekt emisyjny podstawowy obligacji na okaziciela Getin Noble Bank S.A.

Aneks nr 1 do prospektu opublikowany w dniu 24 stycznia 2017 r.

Aneks nr 2 do prospektu opublikowany w dniu 21 marca 2017 r.

Aneks nr 3 do prospektu opublikowany w dniu 20 kwietnia 2017

Aneks nr 4 do prospektu opublikowany w dniu 24 maja 2017 r.

Komunikat aktualizujący nr 1

Aneks nr 5 do prospektu opublikowany w dniu 18 września 2017 r.

 

PP5

 

Prospekt emisyjny podstawowy obligacji na okaziciela Getin Noble Bank S.A.

Komunikat aktualizujący nr 2

Komunikat aktualizujący nr 3

Aneks nr 1 do prospektu opublikowany w dniu 27 listopada 2015 r.

Aneks nr 2 do prospektu opublikowany w dniu 8 grudnia 2015 r.

Aneks nr 3 do prospektu opublikowany w dniu 22 stycznia 2016 r.

Aneks nr 4 do prospektu opublikowany w dniu 25 lutego 2016 r.

Komunikat aktualizujący nr 4 z dnia 1 marca 2016 r.

Aneks nr 5 do prospektu opublikowany w dniu 3 marca 2016 r.

Komunikat aktualizujący nr 5

Aneks nr 6 do prospektu opublikowany w dniu 24 marca 2016 r.

Komunikat aktualizujący nr 6

Aneks nr 7 do prospektu opublikowany w dniu 25 maja 2016 r.

Komunikat aktualizujący nr 7

 

PP4

 

Prospekt emisyjny podstawowy obligacji na okaziciela Getin Noble Bank S.A.

Aneks nr 1 do prospektu opublikowany w dniu 1 kwietnia 2015 r.

 

PP3

 

Prospekt emisyjny podstawowy obligacji na okaziciela Getin Noble Bank S.A.

Aneks nr 1 do prospektu opublikowany w dniu 17 maja 2013 r.

Aneks nr 2 do prospektu opublikowany w dniu 12 września 2013 r.

Komunikat aktualizujący nr 1

Aneks nr 3 do prospektu opublikowany w dniu 22 listopada 2013 r.

Aneks nr 4 do prospektu opublikowany w dniu 5 marca 2014 r.

 

PP2

 

Prospekt emisyjny podstawowy obligacji na okaziciela Getin Noble Bank S.A.

Aneks nr 1 do prospektu opublikowany w dniu 20 sierpnia 2012 r.

Aneks nr 2 do prospektu opublikowany w dniu 21 listopada 2012 r.

Komunikat aktualizacyjny nr 1

Aneks nr 3 do prospektu opublikowany w dniu 11 marca 2013 r.

Komunikat aktualizacyjny nr 2

 

PP1

 

Prospekt emisyjny podstawowy obligacji na okaziciela Getin Noble Bank S.A.

Komunikat aktualizujący nr 1

Aneks nr 1 do prospektu opublikowany w dniu 9 marca 2012 r.

Aneks nr 2 do prospektu opublikowany w dniu 18 maja 2012 r.

Komunikat w sprawie zmiany adresu Emitenta

Ostateczne warunki emisji

 

PP6

 

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP6-I z dnia 13 października 2016

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP6-II z dnia 4 listopada 2016

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP6-III z dnia 1 grudnia 2016

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP6-IV z dnia 30 grudnia 2016

Nota Zmieniająca do Warunków Emisji Obligacji Serii PP6-IV

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP6-IV po zmienie z dnia 17 stycznia 2017

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP6-V z dnia 28 lutego 2017

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP6-VI z dnia 3 kwietnia 2017

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP6-VI po zmianie z dnia 18 kwietnia 2017

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP6-VII z dnia 2 maja 2017

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP6-VIII z dnia 1 czerwca 2017

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP6-IX z dnia 30 czerwca 2017

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP6-X z dnia 31 lipca 2017

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP6-XI z dnia 20 września 2017

 

 

PP5

 

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP5-I z dnia 20 listopada 2015

Komunikat aktualizujący nr 3

Nota Zmieniająca do Warunków Emisji Obligacji Serii PP5-II

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP5-II - tekst jednolity uwzgl. zmianę z dnia 10 marca 2016 ogłoszoną 14 marca 2016

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP5-III z dnia 5 kwietnia 2016

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP5-IV z dnia 29 kwietnia 2016

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP5-V - tekst jednolity uwzgl. zmianę z dnia 18 lipca 2016 ogłoszoną 20 lipca 2016

Nota Zmieniająca do Warunków Emisji Obligacji Serii PP5-V

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP5-VI z dnia 2 sierpnia 2016

 

PP3

 

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP3-I z dnia 16 maja 2013

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP3-II z dnia 10 czerwca 2013

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP3-III z dnia 31 lipca 2013

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP3-IV z dnia 22 sierpnia 2013

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP3-V z dnia 16 września 2013

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP3-VI z dnia 14 października 2013

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP3-VII z dnia 4 listopada 2013

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP3-VIII z dnia 25 listopada 2013

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP3-IX z dnia 20 stycznia 2014

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP3-X z dnia 10 lutego 2014

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP3-XI z dnia 7 marca 2014

 

PP2

 

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP2-I z dnia 20 lipca 2012

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP2-II z dnia 14  września 2012

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP2-III z dnia 28 września 2012

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP2-IV z dnia 5 listopada

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP2-V z dnia 3 grudnia 2012

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP2-VI z dnia 21 grudnia 2012

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP2-VII z dnia 30 stycznia 2013

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP2-VIII z dnia 4 marca 2013

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP2-IX z dnia 8 kwietnia 2013

 

PP1

 

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP-I z dnia 25 stycznia 2012

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP-II z dnia 15 lutego 2012

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP-III z dnia 2 marca 2012

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP-IV z dnia 6 kwietnia 2012

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP-V z dnia 7 maja 2012

Raporty i informacje

 

PP6

 

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP6-I

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP6-I do kapitału Tier II

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP6-II

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP6-I

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP6-II do kapitału Tier II

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP6-III

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP6-II

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP6-III do kapitału Tier-II

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP6-IV

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP6-III

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP6-IV do kapitału Tier-II

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP6-IV

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP6-V

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP6-V do kapitału Tier-II

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP6-VI

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP6-V

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP6-VI

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP6-VII

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP6-VI do kapitału Tier-II

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP6-VIII

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP6-VII do kapitału Tier-II

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP6-VII

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP6-IX

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP6-VIII

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP6-VIII do kapitału Tier-II

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP6-IX

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP6-X

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP6-IX do kapitału Tier-II

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP6-X

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP6-X do kapitału Tier-II

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP6-XI

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP6-XI

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP6-XI do kapitału Tier-II

 

PP5

 

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP5-I

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP5-I do funduszy uzupełniających

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP5-I

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP5-II

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP5-II do kapitału Tier II

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP5-III

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP5-II

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP5-III do kapitału Tier II

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP5-IV

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP5-III

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP5-IV

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP5-IV do kapitału Tier II

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP5-V

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP5-V do kapitału Tier II

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP5-V

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP5-VI

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP5-VI do kapitału Tier II

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP5-VI

 

PP3

 

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP3-I

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP3-I do funduszy uzupełniających.

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP3-I

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP3-II

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP3-II do funduszy uzupełniających

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP3-II

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP3-III

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP3-IV

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP3-III oraz serii PP3-IV do funduszy uzupełniających

Komunikat w sprawie zmiany adresu Emitenta z dnia 2 października 2013r.

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP3-III oraz serii PP3-IV

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP3-V

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP3-V

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP3-VI

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP3-V do funduszy uzupełniających

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP3-VII

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP3-VI

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP3-VI do funduszy uzupełniających

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP3-VII do funduszy uzupełniających

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP3-VIII

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP3-VII

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP3-VIII

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP3-IX

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP3-IX

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP3-X

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP3-VIII do funduszy uzupełniających

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP3-X

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP3-XI

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP3-IX do funduszy uzupełniających

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP3-X do funduszy uzupełniających

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP3-XI

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP3-XI do funduszy uzupełniających

 

PP2

 

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP2-I

Informacja o rejestracji obligacji serii PP2-I w KDPW

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP2-I do funduszy uzupełniających

Informacja o wyniku oferty Obligacji PP2-II

Informacja o rejestracji obligacji serii PP2-II w KDPW

Informacja o rejestracji środków z Obligacji serii PP2-II do funduszy uzupełniających

Informacja o wyniku oferty Obligacji PP2-III

Informacje o rejestracji obligacji serii PP2-III w KDPW

Informacje o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP2-III do funduszy uzupełniających

Informacje o wyniku oferty Obligacji PP2-IV

Informacja o rejestracji obligacji serii PP2-IV w KDPW

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP2-IV do funduszy uzupełniających

Informacja o wyniku oferty Obligacji PP2-V

Informacja o rejestracji serii PP2-V w KDPW

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP2-V do funduszy uzupełniających

Informacja o wyniku oferty Obligacji PP2-VI

Informacja o wyniku oferty Obligacji PP2-VII

Informacja o rejestracji serii PP2-VII w KDPW

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP2-VII do funduszy uzupełniających

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP2-VIII

Informacja o rejestracji serii PP2-VIII w KDPW

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP2-VIII do funduszy uzupełniających

Informacja o wyniku Oferty Obligacji serii PP2-IX

Informacja o rejestracji obligacji PP2-IX w KDPW

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP2-IX do funduszy uzupełniających

Komunikat w sprawie zmiany adresu Emitenta z dnia 2 października 2013r.

 

PP1

 

Raport bieżący nr 12/2012 - Zatwierdzenie prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A.

Komunikat - zatwierdzenie prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A.

Komunikat - Informacja dotycząca złożenia prospektu obligacji w KNF oraz terminu publikacji prospektu i ostatecznych warunków emisji obligacji

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP-I

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP-II

Informacja o rejestracji Obligacji serii PP-I oraz serii PP-II w KDPW

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji serii PP-I oraz serii PP-II do funduszy uzupełniającyh

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP-III

Informacja o rejestracji obligacji serii PP-III

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji Serii PP-III do funduszy uzupełniających

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP-IV

Informacja o rejestracji obligacji serii PP-IV

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji Serii PP-IV do funduszy uzupełniających

Informacja o wyniku Oferty Obligacji PP-V

Informacja o rejestracji obligacji serii PP-V

Informacja o zaliczeniu środków z Obligacji Serii PP-V do funduszy uzupełniających

Komunikat w sprawie zmiany adresu Emitenta z dnia 2 października 2013r.