— Najbliższe wydarzenie —

14

11

2016

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3409.39PLN
-15.70%

Getin Noble Bank (GNB)

0.46PLN
-2.13% 17:00