Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2015 r.
20.03.2016
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 r.
20.03.2016
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A.
10.12.2015
Transmisja video z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Noble Banku S.A.
10.12.2015
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.
15.11.2015
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.
19.08.2015
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raprotu okresowego za I półrocze 2015 r.
26.07.2015
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.
14.05.2015
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raprotu okresowego za I kwartał 2015 r.
11.05.2015
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2014 r.
22.03.2015