Rejestr zbiorów danych osobowych Getin Noble Bank S.A. prowadzony na podstawie:

  • art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

 

Nazwa zbioru danych osobowych Cel przetwarzanych danych osobowych Data wpisania zbioru danych Data ostatniej aktualizacji

Dane osobowe akcjonariuszy i członków rady nadzworczej Getin Noble Bank S.A.

- POBIERZ -

  • Prowadzenie ewidencji członków rady nadzorczej.
  • Prowadzenie księgi akcyjnej.
1999-10-22 2015-08-10

Dane osobowe Klientów Getin Noble Bank S.A.

- POBIERZ -

Prowadzenie działaności bankowej 1999-10-22 2015-08-10

Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez Getin Noble Bank S.A.

- POBIERZ -

Prowadzenie działalności bankowej:

  • Sprawy osób nie będących Klientami Banku,
  • Sprawy osób, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych (pośrednicy).
1999-10-22 2015-08-10