Raport bieżący nr 9/2020

14.04.2020

Informacja ws. ratingów Banku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2019 z dnia 15 października 2019 r. Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 14 kwietnia 2020 r. agencja Fitch Ratings ("Agencja") opublikowała informację w sprawie ratingu Banku.

Agencja w komunikacie poinformowała o obniżeniu poziomu ratingów Banku tj. dla:
• oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (IDR)) z poziomu: B- do CCC+
• oceny krótkookresowej (Short-Term Issuer Default Rating (IDR)) z poziomu: B do C
• oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating) z poziomu: BB-(pol) do B+(pol)
• oceny indywidualnej VR (Viability Rating) z poziomu: b- do ccc+

Jednocześnie Agencja potwierdziła utrzymanie na dotychczasowym poziomie:
• oceny krótkookresowej w skali krajowej (National Short-Term Rating) na poziomie: B(pol)
• oceny wsparcia (Support Rating) na poziomie: „5”
• minimalnej oceny wsparcia (Support Rating Floor) na poziomie: „No Floor”

Szczegółowe informacje dotyczące ratingu Banku dostępne są na stronie www.fitchratings.com.

Jako główne czynniki podjętej decyzji o zmianie oceny ratingowej Banku Agencja wskazała naruszenie normy kapitałowej (łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych („Rozporządzenie CRR”) powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w Rozporządzeniu CRR, o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe) oraz zaraportowanie po raz kolejny straty finansowej.

Agencja podała w uzasadnieniu podjętej decyzji, że naruszenie normy kapitałowej, o którym mowa powyżej było spowodowane wzrostem wartości aktywów ważonych ryzykiem związanej bezpośrednio z aprecjacją wartości franka szwajcarskiego w połączeniu z niekorzystnym przeszacowaniem wartości portfela polskich obligacji skarbowych wywołanego wzrostem ich rentowności.

Bank, mając na uwadze informacje przekazane w raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r., zwraca uwagę, iż skala zaburzeń w skali makro wywołana przez rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 przekłada się na bezprecedensową zmienność na rynkach finansowych, w tym wolatylność kursów walut i rentowność instrumentów finansowych. Skala tej zmienności jest na tyle istotna, iż może decydować w najbliższym czasie o wysokiej zmienności poziomu współczynnika kapitałowego Banku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).