Raport bieżący nr 8/2020

14.04.2020

Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji

Getin Noble Bank S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym informację od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wysokości składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 rok.

Składka wynosi 45 340 676,31 PLN i uwzględnia korektę składki za 2019 rok.

Cała powyższa kwota zostanie ujęta w wynikach pierwszego kwartału 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).