Raport bieżący nr 6/2022

15.04.2022

Zmiana terminów publikacji raportów okresowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 18 marca 2022 r. Getin Noble Bank S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021 oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.

Oba raporty okresowe zostaną opublikowane w dniu 29 kwietnia 2022 r. Dotychczasowe terminy publikacji przedmiotowych sprawozdań wskazane zostały odpowiednio jako: 22 kwietnia 2022 r. i 13 maja 2022 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.