Raport bieżący nr 57/2019

13.11.2019

Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 13 listopada 2019 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") decyzję obejmującą zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 1,32 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013.

Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,99 p.p.) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,74 p.p.).

Dotychczas, zgodnie z raportem bieżącym nr 93/2018 z 17 października 2018 r., Bank realizował w ujęciu jednostkowym zalecenie Komisji dotyczące utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych w wysokości 1,29 p.p., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiadało wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,97 p.p.) oraz w co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiadało wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,72 p.p.).

O wcześniejszych zaleceniach Komisji wydanych w przedmiotowym zakresie Bank informował w raportach bieżących:

  • nr 47/2015 z dnia 24 października 2015 r.
  • nr 145/2016 z dnia 20 października 2016 r.
  • nr 129/2017 z dnia 24 listopada 2017 r.
  • nr 93/2018 z dnia 17 października 2018 r.

Aktualnie obowiązujący wymóg połączonego bufora w ujęciu jednostkowym wynosi dla Banku odpowiednio:

  • łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 14,82%;
  • współczynnik kapitału Tier 1 (T1) 12,49%;
  • współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) 10,74%.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR