Raport bieżący nr 51/2019

16.09.2019

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. Getin Noble Bank S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 r.

Termin opublikowania raportu okresowego został przesunięty z dnia 27 września 2019 r. na dzień 19 września 2019 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.