Raport bieżący nr 48/2019

14.08.2019

Decyzja o zakończeniu działań mających na celu pozyskanie inwestora finansowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 111/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r., raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. Getin Noble Bank S.A. („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości, że otrzymał w dniu dzisiejszym informacje od doradcy inwestycyjnego reprezentującego Bank w procesie pozyskiwania inwestora finansowego, iż w ramach prowadzonych rozmów z wybranymi funduszami typu private equity w związku ze złożonymi przez nie niewiążącymi ofertami („Oferty”), o których Bank informował w raporcie bieżącym nr 39/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r., nie udało się uzgodnić warunków finansowych transakcji mającej na celu dokapitalizowanie Banku.

Ponadto Bank informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym oświadczenie głównego akcjonariusza Banku – Pana dr Leszka Czarneckiego o tym, iż nie zamierza kontynuować rozmów w oparciu o Oferty w związku z tym, iż nie udało się ostatecznie ustalić warunków finansowych transakcji.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Banku podjął decyzję o zakończeniu działań podjętych w grudniu ubiegłego roku, związanych z prowadzonym procesem pozyskania inwestora finansowego, który dokapitalizowałby Bank, o których Bank informował raportem bieżącym nr 111/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.

Ponadto Bank informuje, że przygotowuje strategię działania zakładającą wzmocnienie pozycji kapitałowej Banku i osiągnięcie krajowych norm regulacyjnych poprzez trwałą odbudowę dochodowości. Jednocześnie Bank nie wyklucza możliwości podjęcia w przyszłości działań w zakresie pozyskania zewnętrznego kapitału.

 Podstawa prawna: art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).