Raport bieżący nr 42/2019

29.07.2019

Informacja o transakcjach na obligacjach Getin Noble Banku S.A.

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta tj. Panem dr. Leszkiem Czarneckim - Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienia sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ("Rozporządzenie MAR") o przeprowadzonych w dniu 25 i 26 lipca 2019 r. transakcjach zbycia dłużnych papierów wartościowych Emitenta.

Treść powiadomień zawierających szczegóły transakcji Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zawiadomienie Open Life TU Życie S.A. (42_2019) 25.07.

Zawiadomienie Open Life TU Życie S.A. (42_2019) 26.07.