Raport bieżący nr 39/2019

14.06.2019

Powzięcie informacji o wpłynięciu ofert od inwestorów

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 111/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. i raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. Getin Noble Bank S.A. („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację, iż do doradcy inwestycyjnego reprezentującego Bank w procesie poszukiwania inwestora finansowego wpłynęły dwie niewiążące oferty („Oferty”) od wybranych funduszy private equity dopuszczonych do badania due diligence Banku dotyczące jego dokapitalizowania.

Z otrzymanych informacji wynika również, że Oferty zawierają szereg warunków, w tym między innymi odnoszących się do zakupu istniejących obecnie akcji Banku, uzgodnień z organami regulacyjnymi oraz przeprowadzenia dodatkowego badania due diligence Banku.

O dalszych istotnych zdarzeniach i decyzjach związanych z toczącym się procesem pozyskania inwestora finansowego Bank będzie niezwłocznie informował w formie odrębnych raportów bieżących.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)