Raport bieżący nr 36/2020

23.12.2020

Aktualizacja informacji poufnej na temat zakupu portfela wierzytelności leasingowych

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. oraz nr 26/2020 z dnia 30 września 2020 r. oraz wymienianej w ostatnim czasie z Idea Bank S.A. korespondencji Getin Noble Bank S.A. informuje, że wobec nieuzgodnienia warunków zakupu od Idea Bank S.A. nabytych wcześniej przez ww. spółkę wierzytelności leasingowych i pożyczkowych, a także uwzględniając okoliczności mające znaczenie dla możliwości realizacji tej transakcji, w szczególności zaburzenia wywołane trwającą pandemią Covid-19 i jej wpływ na uczestników rynku, nie dojdzie do sfinalizowania umowy w terminie zakładanym w liście intencyjnym, to jest do dnia 31 grudnia 2020 r.

W konsekwencji, zawarty pomiędzy Getin Noble Bank SA i Idea Bank SA w dniu 13 sierpnia 2020 r. list intencyjny, dotyczący zakupu portfela wierzytelności leasingowych i pożyczkowych wygaśnie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.