Raport bieżący nr 32/2019

15.05.2019

Utrzymanie ratingów przez agencję Fitch

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 103/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 15 maja 2019 r. agencja Fitch Ratings ("Agencja") opublikowała informację w sprawie ratingu Banku.

Agencja w komunikacie poinformowała o usunięciu ratingu Banku z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (tzw. Rating Watch Negative) oraz o utrzymaniu ratingu Banku na niezmienionym poziomie tj. dla:

  • oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (IDR)) na poziomie B-
  • oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating) na poziomie BB-(pol)
  • oceny indywidualnej VR (Viability Rating) na poziomie b-
  • oceny krótkookresowej (Short-Term Issuer Default Rating (IDR) na poziomie B
  • Support Rating na poziomie „5”
  • Support Rating Floor na poziomie „No Floor”.

Usunięcie Banku z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym stanowi odzwierciedlenie opinii Agencji o zmniejszeniu się ryzyka w zakresie finansowania i płynności Banku w stosunku do sytuacji z ostatniego przeglądu.

Perspektywa dla oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (IDR)) oraz oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating) została wskazana jako negatywna.

Szczegółowe informacje dotyczące ratingu Banku dostępne są na stronie www.fitchratings.com

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.