Raport bieżący nr 31/2019

14.05.2019

Przegląd ratingów przez agencję Moody's

 

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 14 maja 2019 r. agencja ratingowa Moody's Investors Service ("Agencja") opublikowała informację w sprawie ratingu Banku.

Agencja w komunikacie poinformowała o obniżeniu dotychczasowych poziomów ratingów Banku:

  • Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment): z caa1 do ca
  • Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment - BCA): z caa1 do ca
  • Długookresowej oceny ryzyka kontrahenta (LT Counterparty Risk Assessment): z B1(cr) do B2 (cr)
  • Długookresowego ratingu depozytów (LT Bank Deposits (Local & Foreign)): z B2 do Caa1

Agencja poinformowała również o zmianie perspektywy długookresowego ratingu depozytów (LT Bank Deposits (Local & Foreign)) i umieszczeniu go na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

Jednocześnie Agencja potwierdziła utrzymanie na dotychczasowym poziomie:

  • Krótkoterminowej oceny ryzyka kontrahenta (ST Counterparty Risk Assessment): Not Prime (cr)
  • Krótkoterminowego ratingu depozytów (ST Bank Deposits (Local & Foreign)): Not Prime

Szczegółowe informacje dotyczące ratingu Banku dostępne są na stronie www.moodys.com

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)