Raport bieżący nr 29/2019

17.04.2019

Getin Noble Bank S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym informację od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wysokości składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 rok.

Składka wynosi 68 394 570,57 PLN i uwzględnia korektę składki za 2018 rok.

Cała ta kwota zostanie ujęta w wynikach pierwszego kwartału 2019 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).