Raport bieżący nr 27/2020

07.10.2020

Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 7 października 2020 r. agencja Fitch Ratings ("Agencja") opublikowała informację w sprawie ratingu Banku.

Agencja w komunikacie poinformowała o utrzymaniu wszystkich dotychczasowych ocen ratingowych Banku na niezmienionym poziomie tj. dla:

  • oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (LT IDR)) na poziomie: CCC+
  • oceny krótkookresowej (Short-Term Issuer Default Rating (ST IDR)) na poziomie: C
  • oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating) na poziomie: B+ (pol)
  • oceny krótkookresowej w skali krajowej (National Short-Term Rating) na poziomie: B (pol)
  • oceny indywidualnej VR (Viability Rating) na poziomie: ccc+
  • oceny wsparcia (Support Rating) na poziomie: 5
  • minimalnej oceny wsparcia (Support Rating Floor) na poziomie: No Floor

Szczegółowe informacje dotyczące ratingu Banku dostępne są na stronie www.fitchratings.com

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.