Raport bieżący nr 26/2020

30.09.2020

Zawarcie aneksu do listu intencyjnego na zakup portfela wierzytelności leasingowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. („Raport”) Getin Noble Bank S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 września 2020 r. zawarł z Idea Bank S.A. aneks do listu intencyjnego dotyczącego podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji zakupu od Idea Bank S.A. nabytych wcześniej przez ww. spółkę wierzytelności leasingowych oraz pożyczkowych („List”).

Przedmiotem aneksu jest wydłużenie wskazanego w Liście terminu na uzgodnienie warunków Transakcji i podpisanie SPA do dnia 30 listopada 2020 r.

Pozostałe warunki określone w Liście i wskazane w Raporcie nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.