Raport bieżący nr 20/2019

27.02.2019

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż otrzymał od Noble Securities S.A., jako podmiotu blisko związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta tj. Panem dr Leszkiem Czarneckim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej, Panem Jackiem Lisikiem – Członkiem Rady Nadzorczej oraz Panem Arturem Klimczakiem - Prezesem Zarządu powiadomienia sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ("Rozporządzenie MAR") o następujących transakcjach na obligacjach Emitenta:
- transakcji nabycia obligacji przeprowadzonej w dniu 22 lutego 2019 r.,
- transakcji zbycia obligacji przeprowadzonej w dniu 25 lutego 2019 r.

Treść powiadomień zawierających szczegóły transakcji Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zawiadomienie_NS 22.02.2019

Zawiadomienie_NS 25.02.2019