Raport bieżący nr 111/2018

13.12.2018

W związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi rozważanego połączenia Getin Noble Banku S.A. („Bank”) i Idea Banku S.A. („IB”) Zarząd Banku, po konsultacjach z Radą Nadzorczą Banku oraz w porozumieniu z IB, podjął decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu pozyskanie inwestora finansowego, który dokapitalizowałby Bank lub alternatywnie bank powstały w wyniku rozważanego połączenia Banku z IB.

W związku z tym, jeszcze w grudniu br. planowane jest rozpoczęcie przez doradcę finansowego odpowiednich analiz i prac w powyższym zakresie, w szczególności skierowanie zaproszeń do rozpoczęcia rokowań do wstępnie wyselekcjonowanej grupy funduszy typu private equity mających doświadczenie w inwestowaniu w instytucje finansowe.

Równocześnie Zarząd Banku informuje, że zakończenie analiz dotyczących rozważanego połączenia Banku z IB planowane jest w styczniu 2019 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)