13.11.2019
Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych