Raporty
Raport

Raport bieżący nr 48/2019

Decyzja o zakończeniu działań mających na celu pozyskanie inwestora finansowego

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych
za I kwartał 2019 r.

Wydarzenia
Kalendarium wydarzeń

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

27.09.2019 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Raporty
Prezentacja inwestorska
Wydarzenia
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
27.09
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
19.08.2019 16:44
GNB
0,3800 PLN
-51,90 %
19.08.2019 16:45
mWIG40
3777,10 PLN
0,56 %