Raporty
Raport

Raport bieżący nr 54/2019

Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch

 

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych
za I półrocze 2019 r.

Wydarzenia
Kalendarium wydarzeń

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

29.11.2019 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Raporty
Prezentacja inwestorska
Wydarzenia
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
29.11
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
18.10.2019 15:24
GNB
0,2910 PLN
-3,00 %
18.10.2019 17:15
mWIG40
3636,71 PLN
-0,92 %