Raporty
Raport

Raport bieżący nr 1/2020

Decyzja o uruchomieniu zatwierdzonego przez KNF Grupowego Planu Naprawy

Prezentacja inwestorska
Prezentacje

Przegląd wyników finansowych
za III kwartał 2019 r.

Wydarzenia
Kalendarium wydarzeń

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

29.11.2019 r.

Raport niefinansowy
Raport

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i spółki Getin Noble Bank S.A.

Raporty
Prezentacja inwestorska
Wydarzenia
Raport niefinansowy

Najbliższe Wydarzenie

Najbliższe Wydarzenie
21.11
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

Kurs akcji Banku

Kurs akcji Banku
17.01.2020 15:03
GNB
0,3495 PLN
1,30 %
17.01.2020 17:15
mWIG40
4076,72 PLN
0,22 %